Pärnu mnt 160

Staadium
Projekteerimisel
Lisainfo
+372 651 0214

Ärihooned Tallinna kesklinnas põhimagistraalide liitumispunktis.

Viis esinduslikku ärihoonet kerkimas Pärnu maantee ja Tammsaare tee tuiksoonte ristumispunkti vahetusse lähedusse Tallinna kesklinnas.